Citate celebre

 

Domnul Iisus Hristos

“Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri.”

Sfânta Evanghelie după Luca

Iisus Hristos: De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

Sfântul Apostol Pavel

De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Sfântul Serafim de Sarov

Nu trebuie să-ţi deschizi inima în faţa altora fără trebuinţă. Dintr-o mie se poate găsi numai unul care ar fi în stare să păstreze taina ta. Şi când noi înşine n-o păstrăm în sufletul nostru, putem nădăjdui că ea ar putea fi păstrată de alţii? Cu omul simplu trebuie să vorbeşti despre lucrurile omeneşti, iar cu omul înzestrat cu înţelepciune duhovnicească trebuie să vorbeşti despre cele cereşti.

Sfântul Serafim de Sarov

Pentru acest motiv se numeşte Maica Domnului “rana dracilor”, fiindcă nu poate satana să piardă pe om, atâta timp cât omul nu încetează să alerge la ajutorul Maicii Domnului.

Sfântul Serafim de Sarov

Virtutea nu este o pară pe care s-o înghiţi dintr-o dată. Căci nu este uşor ca cineva să biruiască deşertăciunile acestei lumi. Un om devine smerit, sigur şi încercat numai după ce, cu ajutorul rugăciunii, suportă numeroasele ispite ce-i vin fără voia lui. Răbdarea este sârguinţa sufletului în lucrarea lui.

Sfântul Serafim de Sarov

Dacă vrei să păstrezi pacea sufletească, să eviţi pe toate căile să-i judeci pe ceilalţi. Neosândirea fratelui şi tăcerea păzesc pacea sufletului. Când omul se află în această stare, primeşte revelaţii dumnezeieşti.

Sfântul Serafim de Sarov

Nu trebuie să nutrim în inimă răutate sau ură faţă de aproapele care ne duşmăneşte, ci trebuie să ne silim a-l iubi şi, pe cât se poate, a-i face bine, urmând învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc.

Sfântul Serafim de Sarov

Domnul nu ne dojeneşte pentru folosirea bunurilor pământeşti, căci El însuşi spune că, datorită condiţiilor vieţii noastre pământeşti noi avem nevoie de toate aceste lucruri; adică toate lucrurile care ne fac viaţa mai liniştită şi drumul nostru către locuinţa noastră cea cerească mai luminos şi mai uşor.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Iubirea este bucuria de a face altora bucurie.

Părintele Nicolae Steinhardt

Creştinul este cel ce nu trăieşte nici în trecut, nici în viitor, ci numai în prezent. Trecutul nu-l apasă, viitorul nu-l îngrijorează.

Părintele Nicolae Steinhardt

Domnul îi iubeşte pe credincioşi, pe altruişti, pe stăruitori. Şi nu mai puţin pe curajoşi, pe cuviincioşi, pe inteligenţi. Frica, obrăznicia şi prostia nu-s plăcute lui Hristos.

Părintele Nicolae Steinhardt

Creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferinţă, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura.

Părintele Nicolae Steinhardt

În prezenţa valurilor vieţii, a multiplelor ei furtuni, ispite, capcane, avalanşe, zgomote şi furii, creştinul e dator să-L aleagă – oricât ar fi tumultul de mare, de năprasnic, de incontestabil – pe Hristos. (Furtuna este realitatea, dar Adevărul este Hristos!). Să se încreadă în Cel nevăzut, să nu se supună cerinţelor semeţe şi spaimelor negre făurite de o regie abilă, dar în fapt superficială, aparentă, care-i în funcţie de durată, adică val care ca valul trece.

Părintele Nicolae Steinhardt

Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur.

Părintele Nicolae Steinhardt

Răul poate să-l facă oricine, cât de nevoielnic ar fi. Binele însă e numai pentru sufletele tari şi firile călite.

Părintele Arsenie Boca

Omul, în genunchi în faţa lui Dumnezeu, este mult mai mare.

Părintele Arsenie Papacioc

Eu recomand o stare de veselie interioară, lăuntrică, din inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieţii, de problemele cărărilor vieţii, ale unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu orice chip. Dacă i întristare, se clocesc ouăle diavolului.

Părintele Dumitru Stăniloae

Cel mai frumos şi mai convingător discurs despre dragoste este îmbrăţişarea.

Părintele Dumitru Stăniloae

Iubirea cuprinde toate virtuţile şi este contrară tuturor păcatelor. Ea este sursa tuturor formelor de bine.

David în Psalmii

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?

Părintele Constantin Galeriu

Singurătatea este încăperea unde Dumnezeu ne acordă audienţă.

Sfântul Grigorie de Nazianz

Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus.

Sfântul Grigorie de Nazianz

Celor ce iubesc cu adevărat, viaţa întreagă li se pare o zi.

Sfântul Grigorie de Nazianz

Fiţi mica reflexie a unei mari Lumini!

Sfântul Grigorie de Nazianz

Mai bine un război vrednic de laudă, decât o pace care te desparte de Dumnezeu!

Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă vrei să ai slavă, dispreţuieşte slava.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă pierzi bani, poţi să-i faci înapoi. La fel se întâmplă dacă îţi pierzi casa sau orice alt lucru pe care îl ai. Dar dacă pierzi sufletul, un alt suflet nu vei putea dobândi.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Eu sunt nesăţios: nu vreau să se mântuiască doar câţiva, ci toţi; căci numai unul dacă se va pierde, eu mă pierd.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Cel ce cunoaşte este ca şi lumânarea aprinsă, de la care pot lua lumină mii de alte lumânări.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Să mulţumim în toate şi pentru toate!

Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte Domnului pentru anul care a trecut!

Sfântul Ioan Gură de Aur

Copiii vor face în viaţă cele văzute la părinţi.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Adevărată mamă nu este cea care-i dă viaţă copilului, ci bună creştere.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Credinţa în Înviere este adevărată mângâiere în suferinţi, în lupta cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Viaţa necurată împiedică înţelegerea adevărurilor înalte.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Pentru păcatele tale, Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător: dacă ierţi puţine, puţine ţi se vor ierta; dacă ierţi multe, multe ţi se vor ierta; dacă ierţi din inimă, la fel îţi va ierta şi Dumnezeu ţie.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Când vom ierta totul, le vom câştiga pe toate.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Noi nu trebuie doar să iertăm, ci să şi uităm. Nu ierta doar din ascultare faţă de Dumnezeu, ci din plăcere pentru ceilalţi.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Diavolul nu se bucură atât de mult când păcătuim faţă de Dumnezeu, cât se bucură când deznădăjduim.

Sfântul Ioan Gură de Aur

A da milostenie înseamnă a da cu bunăvoinţă şi bucurie. Dacă nu dai astfel, mai bine nu mai da, fiindcă aceasta nu este milostenie, ci pagubă.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Chiar dacă virtutea cere osteneală pentru săvârşirea ei, totuşi umple conştiinţa de multă bucurie, face atâta plăcere sufletului câtă niciun cuvânt n-o poate înfăţişa.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Se tem de moarte numai cei care nu cred în înviere.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât femeia de lângă el.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Nimic nu laudă şi iubeşte atâta Dumnezeu ca sufletul blând, smerit şi recunoscător.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Orice treabă s-o începi cerând binecuvântarea lui Dumnezeu şi s-o isprăveşti mulţumind Lui, în tot locul să binecuvânteze sufletul tău pe Domnul.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Dumnezeu ne-a dat două mâini, două picioare, doi ochi, două urechi, astfel încât dacă una păţeşte ceva, să ne slujim de cealaltă. Dar dacă pierdem sufletul, de unde mai găsim altul?

Sfântul Ioan Gură de Aur

Bărbatul şi femeia nu sunt doi oameni, ci unul singur. Jumătatea întregului nu poate face copii.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Nimic nu uneşte viaţa noastră atât de strâns şi de puternic ca dragostea dintre bărbat şi femeie.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Nu există nimic, dar nimic mai de preţ ca a fi iubit cineva atât de mult de femeia lui şi să o iubească şi el.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Calea adevărului este una; rătăcirile sunt de multe feluri.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Smerenia nu înseamnă ca un păcătos să se socotească pe sine cu adevărat păcătos, ci smerenie este când cel care ştie că a făcut multe şi mari fapte bune, să se considere păcătos şi nemeritos.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Dragostea este scut al credinţei, fortăreaţă a nădejdii, chezăşie a mântuirii, medicină contra păcatului, coroană a păcii, slujbă adevărată pentru Dumnezeu. Necesară pentru cei slabi, ea onorează pe cei puternici. Prin ea îşi păstrează credinciosul harul lui Dumnezeu.

Sfântul Isaac Sirul

Scara ce duce spre Împărăţia lui Dumnezeu, se află în sufletul nostru.

Sfântul Isaac Sirul

Iubirea curată se naşte din rugăciune.

Sfântul Isaac Sirul

Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu.

Sfântul Isaac Sirul

Omul smerit are întotdeauna odihnă, fiindcă nimic nu poate să-i tulbure ori să-i clătească mintea.

Sfântul Isaac Sirul

Nu orice om care petrece în linişte este smerit cugetător, dar orice smerit cugetător petrece în linişte.

Sfântul Isaac Sirul

Dacă smerenia îl înalţă pe omul simplu şi neînvăţat, atunci gândeşte-te ce mare cinste îi va aduce omului mare şi respectat.

Sfântul Isaac Sirul

Pacea gândurilor e un semn al nepătimirii sufletului, dulceața e un semn al îndurării, îndurarea e un rod al smereniei; dacă cineva nu coboară din înălțimea înțelegerii sale, nu se va putea arăta dulce și blând față de cei pe care-i întâlnește.

Sfântul Isaac Sirul

Există iubiri ce se sting ca lampa rămasă fără ulei ori ca torenţii ce seacă atunci când ploaia s-a oprit. Dar dragostea adevarată este asemeni puternicului izvor care ţâşneşte din pământ; curge mereu, nesfârşit.

Sfântul Isaac Sirul

Dumnezeu este iubirea pe care cerul o coboară pe pământ; iar omul este iubirea care înalţă pământul la cer.

Sfântul Isaac Sirul

Fii împăcat cu sufletul tău şi, atunci, cerul şi pământul se vor împăca cu tine.

Sfântul Augustin

Acela care nu este gelos, nu iubeşte.

Sfântul Augustin

Acela care nu este gelos, nu iubeşte.

De ce Dumnezeu săvârșește minuni?

Voi reda în cele ce urmează o istorioară a Părintelui Paisie care ne explică natura minunilor pe care le săvârșește …

Sfaturi

Vă dau sfaturi pe care, uneori, s-ar putea să nu le aflați în altă parte” Eu vă dau sfaturi pe care, uneori, s-ar …