Blog

Articole pentru Suflet

Despre bârfire

Să fugim de bârfire, dragii mei!…

Nici o greşeală nu-i mai mare ca ea – și nici mai uşor de săvârşit.

De ce? Pentru că se săvârșește mai degrabă decât oricare alt păcat – și cuprinde repede pe cel ce nu bagă de seamă.

Celorlalte greşeli le trebuie vreme, pregătire, tovărășie și adesea tărăgănelile pot aduce împiedicarea lor.

De pildă, cineva și-a pus în gând să ucidă sau să tâlhărească. Pentru aceasta trebuie să facă unele pregătiri – și de multe ori, în vreme ce el întârzie, patima îl părăsește, pornirea cea rea se mistuie, el se lasă de gândul cel vinovat, ne mai săvârşindu-l.

Nu-i tot aşa când e vorba de bârfire. Dacă nu suntem cu totul băgători de seama, ea ne răpeşte dintr-odată.

Ca să bârfim, nu-i nevoie nici de vreme, nici de pregătiri, nici de cheltuieli, nici de alcătuiri. Numai să vrem – și de îndată voinţa se preface în faptă. Căci limba e singura unealtă care ne trebuie.

De aceea, e bine sa ne ferim de aceste vicii. – Sfântul Ioan Gură de Aur

Psiholog ortodox – Încercările grele ale vieții

Nici o situație, până și cea mai grea, nu vine în viața noastră întâmplător. De obicei, premerg câteva semnale …

Psihoterapie ortodoxa

Cabinetele ortodoxe de asistență psihologică îi sprijină pe oamenii care trec prin dificultăți în relațiile preconjugale …

Psihoterapie ortodoxă – Potcoava aducătoare de noroc

Fericirea se deosebește de satisfacții și adeseori vine la noi ca plată pentru restriștile, durerile și amărăciunile …