Blog

Articole pentru Suflet

Despre moarte. Să cercetăm cimitirile

Priveliştea mormintelor nu este lipsită de importanță în desăvârşirea înţelepciunii noastre.

Privindu-le, sufletul nostru, dacă lâncezea, tresare de îndată, iar de era treaz și vrednic, încă și mai vrednic se face.

Cel ce se plânge că-i sărac, primeşte de la această privelişte o binevenită mângâiere; iar cel ce se umflă de trufie că-i bogat, e trezit la realitate și smerit.

Vederea mormintelor predispune pe fiecare dintre noi să cugete, chiar de n-ar vrea, asupra sfârşitului propriu; ea ne încredinţează de a nu mai crede temeinic nici unul din lucrurile lumii acesteia, plăcute sau supărătoare; iar cine a luat la sine această încredinţare, nu se va lăsa prins lesne în mrejele păcatului.

Pentru aceasta, un înţelept dădea sfatul următor: „în tot ce veţi spune, cugetaţi la clipele cele de pe urmă, și niciodată nu veţi păcătui”.

Alături de acesta, altul zicea: „Aşezaţi-vă treburile pentru plecare – și pregătiţi-vă de drum!…” Și aici nu-i vorba de un drum din cele văzute, ci-i vorba de plecarea noastră de pe pământ.

Dacă mereu, în fiecare zi, avem conştiinţa că moartea oricând poate veni, nu vom mai fi grabnici la păcat; nici strălucirile vieţii nu vor putea să ne trudească, nici tristeţile să ne doboare sau să ne tulbure – și unele și altele având a se isprăvi acum sau mai târziu. – Sfântul Ioan Gură de Aur

De ce Dumnezeu săvârșește minuni?

Voi reda în cele ce urmează o istorioară a Părintelui Paisie care ne explică natura minunilor pe care le săvârșește …

Sfaturi

Vă dau sfaturi pe care, uneori, s-ar putea să nu le aflați în altă parte” Eu vă dau sfaturi pe care, uneori, s-ar …