Blog

Articole pentru Suflet

Irâurirea binefăcătoare a temerii

Perspectiva nefericirii poate însemna mai mult decât toate sfaturile, decât toate cuvintele – și-i de ajuns ca să ne înțelepțească, pe fiecare dintre noi…

Cuvântul nu poate împlini ceea ce poate săvârși teama… Dacă teama n-ar fi un bine, părinţii n-ar pune copiilor lor dascăli – și nici legiuitorii, judecători.

Ce poate fi mai rău decât iadul? Dar nimic mai de folos decât teama pe care el ne-o strecoară.

Temerea de iad ne aduce cununa Împărăției. Unde stăpâneşte temerea, nu se află invidie; unde stăpâneşte temerea nu ne supăra dragostea de bogăţii; unde stăpâneşte temerea, pofta vinovată este înăbuşită, orice patimă neînţeleaptă este alungată…

Acolo unde stăpâneşte temerea, stăpânesc, de asemenea, râvna milosteniei, rugăciunea fierbinte, lacrimile arzătoare și fără oprire, regretul pentru tot răul făcut…

Nimic nu ameninţă mai mult păcatul – și nimic nu face să crească și să înflorească virtutea, ca o stare de temere neîntreruptă. Cel ce nu trăiește în temere, nu va şti să păstreze calea cea dreaptă; cel ce trăiește în temere, nicicând nu va rătăci… Sfântul Ioan Gură de Aur

Psiholog ortodox – Încercările grele ale vieții

Nici o situație, până și cea mai grea, nu vine în viața noastră întâmplător. De obicei, premerg câteva semnale …

Psihoterapie ortodoxa

Cabinetele ortodoxe de asistență psihologică îi sprijină pe oamenii care trec prin dificultăți în relațiile preconjugale …

Psihoterapie ortodoxă – Potcoava aducătoare de noroc

Fericirea se deosebește de satisfacții și adeseori vine la noi ca plată pentru restriștile, durerile și amărăciunile …