Sfântul Isaac Sirul

Scara ce duce spre Împărăţia lui Dumnezeu, se află în sufletul nostru.

Iubirea curată se naşte din rugăciune.

Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu.

Omul smerit are întotdeauna odihnă, fiindcă nimic nu poate să-i tulbure ori să-i clătească mintea.

Nu orice om care petrece în linişte este smerit cugetător, dar orice smerit cugetător petrece în linişte.

Dacă smerenia îl înalţă pe omul simplu şi neînvăţat, atunci gândeşte-te ce mare cinste îi va aduce omului mare şi respectat.

Pacea gândurilor e un semn al nepătimirii sufletului, dulceața e un semn al îndurării, îndurarea e un rod al smereniei; dacă cineva nu coboară din înălțimea înțelegerii sale, nu se va putea arăta dulce și blând față de cei pe care-i întâlnește.

Există iubiri ce se sting ca lampa rămasă fără ulei ori ca torenţii ce seacă atunci când ploaia s-a oprit. Dar dragostea adevarată este asemeni puternicului izvor care ţâşneşte din pământ; curge mereu, nesfârşit.

Dumnezeu este iubirea pe care cerul o coboară pe pământ; iar omul este iubirea care înalţă pământul la cer.

Fii împăcat cu sufletul tău şi, atunci, cerul şi pământul se vor împăca cu tine.

De ce Dumnezeu săvârșește minuni?

Voi reda în cele ce urmează o istorioară a Părintelui Paisie care ne explică natura minunilor pe care le săvârșește …

Sfaturi

Vă dau sfaturi pe care, uneori, s-ar putea să nu le aflați în altă parte” Eu vă dau sfaturi pe care, uneori, s-ar …